woensdag 21 februari 2018

Grain de la Voix

Aan de ontbijttafel van Royaumont trof ik een oude copain. Björn Schmeltzer, leider en bezieler van Grain de la Voix, zat daar met zijn hele ploeg croissants te eten. Artistes en résidence, zoals dat dan heet. Kon ik hem vertellen hoe vaak zijn "Gilles Binchois" bij mij momenteel door de luidsprekers klinkt. En terecht. Die Binchois was hofcomponist van Filips de Goede. Toen waren we natuurlijk vertrokken voor een lang ontbijt. #DeBourgondiërs #Nieuwboek

Luister eens hier, met Silvie Moors in een glansrol.


Geen opmerkingen: