maandag 1 juli 2013

Yeah! De eerste honderd bladzijden goedgekeurd!

Jawel, mijn uitgever Harold Polis keurde de eerste honderd bladzijden van mijn nieuwe boek goed.

#oef!
#napoleonkrijgtvorm
#immermoedigvoorwaarts
#oef!
#nudevolgendehonderdenbladzijdennog
#ookgenietenvancorsica
#oef!

Geen opmerkingen: