zaterdag 26 januari 2013

Gilbert Bécaud op de Vlaamse televisie (1964)
In 1964 stelt het reportagemagazine Echo de "tien geboden van de fan" op. Lijdend voorwerp van reporter Bob Van Bael is Gilbert Bécaud, 'Monsieur 100.000 Volt', die zich alle onzin met de glimlach laat welgevallen. (Echo, 4 april 1964)  - PS Let op de verspreking fans*femmes.

Geen opmerkingen: