woensdag 30 mei 2012

Franc Schuerewegen heft in zijn nieuwe boek het onderscheid lezer/schrijver op

Proust heeft A la Recherche du temps perdu nooit afgemaakt. Zijn roman is een onvoltooid meesterwerk, zoals Joyce zei : work in progress. Franc Schuerewegen vindt dat de lezer het boek kan, en mag, voltooien in de plaats van de schrijver. Iedereen schrijft zijn eigen Recherche. Proust heeft dit ook zo gewild. Schuerewegen noemt dit creatief lezen, 'postekstueel' lezen. De lezer is een schrijver. Hoe een en ander in zijn werk gaat wordt in dit boek met humor en ironie uitgelegd. Maak je eigen Proust! Be Marcel!

Introduction à la méthode postextuelle (l'exemple proustien), Paris, Classiques Garnier (2012)

Geen opmerkingen: