maandag 2 april 2018

80 JAAR MANTEAU

TACHTIG jaar geleden stichtte Angèle Manteau uitgeverij MANTEAU. 
Lees er hier meer over. Kleine herinnering hieronder.

In 2006 verscheen mijn eerste boek Parijs retour bij Meulenhoff-Manteau. Angèle Manteau was 95, maar nog goed bij de pinken. Ze las het boek, en schreef een "briefje" aan uitgever Harold Polis. Het was geen écht briefje, ze faxte hem telkens haar mening over nieuwe publicaties van de uitgeverij die haar naam droeg. Ik koester die brief/fax als een bijzonder kleinood, het was één van de eerste bemoedigende commentaren die ik als schrijver mocht ontvangen. Ik heb er spijt van dat ik haar nadien geen bezoek heb gebracht, al bracht ik het vaak ter sprake dat te doen, tot het te laat was. Vandaag haal ik haar "briefje" nog eens boven en fax ik een respectvolle groet naar de literaire hemel.

"Zelden heb ik met zoveel belangstelling een boek gelezen, zo goed geformuleerd, zo rijk aan informatie. Ik ben dan ook trots en gelukkig dat zo'n werk verschijnt bij uitgeverij Manteau".

(Grappig genoeg doet ze alsof er van Meulenhoff geen sprake is, koppig en trots tot het bittere einde!)

(Kevin Absillis schreef overigens een prachtig boek over de geschiedenis van haar uitgevershuis.)

Geen opmerkingen: