dinsdag 19 december 2017

Austerlitz de l'amitié

Ik zal het maar toegeven, soms weegt het nieuwe boek zwaar. De middeleeuwen hebben een pittig soortelijk gewicht. Tijd om iets minder ver in de tijd terug te kijken.
Drie jaar geleden trokken Geert Hellings en ondergetekende langs Vlaamse en Nederlandse boekhandels. Napoleon was verschenen en daar wilden we wel wat verhalen en muziek tegenaan gooien. Uit die plezierige rondgang distilleerde we later onze theatervoorstelling die het komende voorjaar in herneming gaat, en die zich naar verluidt makkelijk laat inpakken onder een kerstboom, een enveloppe volstaat. Er ontspon zich een warme camaraderie tussen ons, en die vriendschap is een van de mooiere dingen die me de voorbije jaren is toegevallen.

18 december 2014
Tussen onze optredens in Amersfoort en Assen hielden we  een tussenstop in Austerlitz. Niet in Tsjechië, maar in een Nederlands dorp gesticht door (toen nog generaal) Marmont. In Egypte had hij piramiden gezien en toen zijn achttienduizend koppig leger zich begon te vervelen, dacht hij: dat kunnen we net zo goed in Holland voor elkaar krijgen. Enkel uit zand samengesteld rees in 1804 De Marmontberg uit de grond. Na de overwinning bij Austerlitz zou die tot Marmonts ergernis omgedoopt worden tot De Pyramide van Austerlitz (met een 'y' zoals in het Frans). In de napoleontische machtspiramide kon er maar eentje bovenaan staan. 


Geen opmerkingen: