maandag 21 september 2015

Schrijver Marc Reugebrink over "Napoleon. De schaduw van de revolutie"


 (Foto: Michiel Hendrickx)
Gouden-Uil-winnaar Marc Reugebrink las Napoleon. De schaduw van de revolutie. De auteur van Het Grote Uitstel was niet alleen enthousiast, maar schreef ook zinnige dingen over mijn boek. Vooral daarom deel ik ze graag met u.
"Napoleon. De schaduw van de revolutie is een boek dat grote complimenten verdient: de eruditie, de lenigheid waarmee de auteur soms toch ook heel taaie materie deel weet te maken van een verhaal dat continu vragen stelt bij Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, bij de verworvenheden van de Verlichting, bij (ook, of misschien zelfs vooral) onze hedendaagse neiging tot hagiografie — een neiging waaraan de auteur zelf ontsnapt — kortom: de indrukwekkende wijze waarop dit boek gestalte geeft aan de paradox die Napoleon was én die de Revolutie was, het kan niet genoeg gezegd worden. Er valt echt wel meer te zeggen over dit boek dan dat het leest als een trein. Pas op, het leest wel degelijk lekker weg, maar het legt toch ook hier en daar een paar knoopjes in uw denken - en dat is ook fijn."

(Marc Reugebrink)

Geen opmerkingen: