dinsdag 7 februari 2017

Je suis Charlie

In de lijst van Franse politieke schandalen die nu in onze media worden opgevoerd ontbreekt steevast de naam van de grootste gangster, de man die alles wat we Franse politici de voorbije halve eeuw kunnen verwijten meedogenloos combineerde en ze daarbij telkens naar de kroon stak. De man werd in 1769 geboren op Corsica en zou ook al op een eiland sterven. 

Wie ook ontbreekt is de man die bewijst dat het toch anders kan. Dat je een groot staatsman kan zijn, de geschiedenis kan bepalen en er tegelijk een welhaast onbesproken attitude op na kunt houden. Charles de Gaulle pleegde geen staatsgreep zoals Napoleon (al werd daar in 1958 erg voor gevreesd), in tegenstelling tot de Coriscaan benoemde hij geen broers en zussen op sleutelposities, hij verrijkte zich niet op kap van de staat (hij werd financieel gered door het succes van zijn oorlogsmemoires) en maakte als militair een einde aan de oorlog in Algerije (ook dat tot grote kritiek van talloze landgenoten); Napoleon zou in zijn plaats al het kapitaal uit het moederland mobiliseren om niet alleen Algerije, maar in één trek door ook Noord-Afrika te veroveren terwijl bij de Gaulle juist de kapitaalverslindende factor een van de redenen was om de Algerijnse kwestie zo snel mogelijk op te lossen. 


Tot slot maakte De Gaulle een synthese van tweehonderd jaar woelige Franse politiek. Zijn Vijfde Republiek is het voorlopige sluitstuk van de lange politieke evolutie die het land sinds 1789 heeft doorgemaakt: enerzijds een sterke man aan het hoofd van het land (nergens heeft de president zoveel macht als in Frankrijk, een erfenis van het bonapartisme), anderzijds een tweekamersysteem (erfenis van de Revolutie), kortom een compromis tussen het verlangen naar 'l’homme fort' en de noodzaak van een parlementaire democratie.

Napoleon en De Gaulle vechten steevast om de eerste plek in de verkiezing van de grootste Fransman aller tijden. Zo’n verkiezing is uiteraard altijd hachelijk, maar als je zou moeten kiezen tussen die twee heren, dan is de keuze snel gemaakt. Je suis Charlie.
Geen opmerkingen: