zaterdag 30 mei 2015

Aftellen naar Waterloo (18): de atlas van Napoleon

In de aanloop naar de 200ste verjaardag van de slag bij Waterloo serveer ik drie weken lang merkwaardige verhalen die een aparte plaats in het napoleontische epos bekleden. De eerste twee weken vis ik veertien onbekende boekjes uit de schier eindeloze aan de keizer gewijde geschriften; in de laatste week probeer ik het grote verhaal te belichten met zeven napoleontische dierenfabels. Van Napoleon's penis tot 's keizers verhouding met honden en paarden: kortom, een alternatieve manier om je voor te bereiden op de ongetwijfeld gedenkwaardige achttiende juni 2015.

Vandaag: de atlas van Napoleon - alle napoleontische plekken in één vuistdik werk. Van Havana over Nazareth tot Waterloo.


Wie na al deze gekleurde anekdotiek zin heeft in een doorwrocht verhaal kan uiteraard terecht in mijn boek Napoleon. De schaduw van de revolutie.
Bron: Klara

Geen opmerkingen: